Teoricentralen faktabanken sverige

Larma

Vad innebär det att larma? Vi förklarar vad som menas med att larma, och förklarar i vilka situationer du är skyldig att larma 112 i trafiken.

Att larma innebär att du slår larm till någon eller något, såsom bärgningsbil eller utryckningsfordon.

Du kan exempelvis larma 112 om det skulle vara så att det inträffar en olycka eller om du bevittnar en brand. I det fall att du är inblandad i en trafikolycka så är det din skyldighet att larma polisen om någon har blivit skadad på ett icke obetydligt sätt, eller omkommit.

Vid en trafikolycka så ska du i första hand skapa dig en uppfattning för vad som behöver göras först. Om det finns risk för brand så behöver du stänga av inblandade bilar, försöka att hjälpa till att flytta personer ur farozonen, eller använda en brandsläckare om det finns tillgängligt.

Nästa steg är att hjälpa skadade personer och att varna andra trafikanter. Detta kan göras antingen med varningstriangel, varningsblinkers eller bägge och.

Därefter så behöver du larma polisen om det finns ett behov, det vill säga om en person är skadad på ett icke obetydligt sätt eller har omkommit.

Du behöver även larma polisen i följande situationer:

  • Du är inblandad i en trafikolycka där någons egendom har skadats och du inte kan kontakta ägaren av egendomen.
  • Du kör på eller skadar ett vägmärke eller annan trafikanordning.
  • Du är inblandad i en viltolycka med något av följande djur: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår