Teoricentralen faktabanken sverige

Ljussignal

Vad är en ljussignal? Vi förklarar vad en ljussignal är för något och i vilka situationer som de används för att väcka uppmärksamhet.

En ljussignal innebär att du blinkar snabbt mellan helljus och halvljus en eller flera gånger för att väcka uppmärksamhet från andra trafikanter. Du är skyldig att använda dig av en ljussignal om det skulle behövas för att förebygga en farlig situation eller för att varna andra trafikanter.