Teoricentralen faktabanken sverige

Ljustuta

Vad betyder ljustuta? Vi förklarar vad det innebär att ljustuta och i vilka situationer som det används för att uppmärksamma andra trafikanter.

Ljustuta eller ljussignal innebär att du blinkar snabbt mellan helljus och halvljus, en eller flera gånger för att väcka uppmärksamhet från andra trafikanter. Det är din skyldig att ljustuta för att varna för fara eller för att förhindra farliga situationer.