Markeringsskärm

Markeringsskärm

Vad är en markeringsskärm? Vi förklarar vad detta vägmärke innebär och hur det fungerar i praktiken. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Markeringsskärmar är skyltar som används för att markera ut och upplysa om ett hinder. Markeringsskärmar kännetecknas av ett randigt mönster i skarpa färger. De används vanligtvis vid låga broar men kan också placeras på en väg för att påvisa om det finns ett hinder.

Markeringsskärmar är blå och gula om de är permanenta, medan markeringsskärmar som är tillfälliga, exempelvis vid vägarbete, är röda och gula istället.