Teoricentralen faktabanken sverige

Orienteringstavla

Vad är en orienteringstavla? Vi förklarar vad en orienteringstavla är för något, vart du kan stöta på den och vad dess funktion är i praktiken.

En orienteringstavla är ett vägmärke som fungerar som en förberedande upplysning om en kommande korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. I vissa situationer så kan upplysningar om två olika korsningar anges på märket.