Teoricentralen faktabanken sverige

Spårvagn

Vad är en spårvagn? Vi beskriver vad som definierar en spårvagn och vilket syfte de fyller. Lär dig innebörden av ord och termer med vår ordbok!

En spårvagn är ett personfordon för trafik på spårväg, vars syfte är att transportera passagerare runt i staden i gatumiljö. Vanligtvis är spårvagnen konstruerad för att klara skarpa kurvor och stigningar. Den har ofta också kraftiga bromsar för att snabbt kunna stanna i gatumiljö, samt belysning och skyltning lämpliga för stadstrafik.