Teoricentralen faktabanken sverige

Bränsle

Vad innebär bränsle? Vi förklarar innebörden av bränsle, samt går igenom vilka de vanligaste formerna av bränsle för bilar är och hur de uppstår.

Ett bränsle är en substans som genom förbränning eller annan process kan omvandlas så att användbar energi frigörs. Den vanligaste processen är förbränning, som de förbränningsmotorer som finns i majoriteten av personbilar som använder bensin och diesel som bränsle.

Bensin och diesel är fossila drivmedel och är mineralbaserade. Med det menas att de är tillverkade av fossila råvaror – råolja som bildats av förmultnade växtdelar och som sedan miljontals år ligger begravt djupt i berggrunden. När drivmedlet förbränns i motorn bildas avgaser som bland annat innehåller koldioxid.