Teoricentralen faktabanken sverige

Bränsleceller

Vad innebär bränsleceller? Lär dig vad som menas med bränsleceller och hur de kan användas för att driva framtidens miljövänliga fordon.

En bränslecell omvandlar kemisk energi från ett bränsle plus ett oxidationsmedel till elektricitet, genom en kemisk reaktion varvid bränslet oxideras vid anoden och oxidationsmedlet reduceras vid katoden.

Bränslecellsbilar är en typ av elbil, som får energi från en bränslecellsstack som matas med vätgas och syre. När en kemisk process mellan de båda ämnena uppstår bildas – enkelt förklarat – elektricitet som därefter lagras i batterier. Från avgasröret kommer ingenting annat än vattenånga.

Flera tillverkare arbetar med bränslecellsbilar och nya framsteg görs ständigt.