Teoricentralen faktabanken sverige

Grundregel

Vad är en grundregel? Vi förklarar vad trafikens grundregler är och listar alla regler. Vi hjälper dig att förstå ord och uttryck på ett enkelt sätt!

I trafiken så finns det ett antal grundregler som alltig ska följas av alla bilförare, en enskild av dessa är alltså en grundregel.

Grundreglerna i trafiken är:

  • Att du ska visa särskild hänsyn mot funktionshindrade, äldre personer och barn
  • Att du ska visa hänsyn till de som bor eller befinner sig på vägen
  • Att du inte ska störa eller hindra andra i onödan
  • Att du ska iaktta varsamhet och omsorg med hänsyn till omständigheterna
  • Om du kör i terräng så ska du inte störa djur i onödan eller förstöra mark och växtlighet