Teoricentralen faktabanken sverige

Områdesmärke

Vad innebär ett områdesmärke? Vi förklarar vad områdesmärket är för något, vart du kan stöta på den och vilka regler som gäller.

Ett områdesmärke är ett vägmärke som visar att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket samt tidsbegränsningar. Avvikelser kan också visas genom tilläggstavlor.

Områdesmärken är uppsatta vid ingången till ett område och gäller tills vägmärket slut på område är uppsatt eller där det på ett tydligt sätt framgår att anvisningarna inte gäller.