Teoricentralen faktabanken sverige

Säkring

Vad är en säkring? Vi förklarar vad säkringar är för något, varför de används och hur du kan kontrollera bilens säkringar.

Säkringar finns för att skydda bilens elektriska system. Olika komponenter och elektriska funktioner har separata säkringar och om en överbelastning eller kortslutning uppstår så att spänningen blir för hög kommer säkringen lösa ut. Det gör att komponenten blir strömlös och kopplas från systemet.

Du kan kontrollera bilens säkringar med ett testljus. Om säkringen är hel tänds lampan på båda sidorna av säkringen. Endast en sida tänds på testlampan om säkringen är dålig.