Teoricentralen faktabanken sverige

Trafikmiljö

Vad innebär trafikmiljö? Vi förklarar vad man menar med trafikmiljö och vilka förändringar som gjorts i trafikmiljön för att öka säkerheten.

Med trafikmiljö så syftar man på den miljö som trafiken färdas i. Det kan avse körbanor, cykelbanor, trottoarer och mer.

Många olika metoder har utvecklats inom ramen för Nollvisionen för att förbättra trafikmiljön, främst för bilister. Det handlar om mitt‐ och sidoräcken, frästa räfflor, rensning av sidoområden, ombyggnad av korsningar till cirkulationsplatser, anpassning av hastighetsgränser, hastighetssäkring av korsningar och mer.