Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Dimstrålkastare

Vad är dimstrålkastare? Här hittar du definitionen för dimstrålkastare, under vilka förhållanden de är fördelaktiga att använda och vad som är bra att tänka på.

Direktseende

Vad är direktseende? Här hittar du en förklaring till vad direktseende är för något, vilken roll det fyller under körning och mer!

Djupinlärning

Vad innebär djupinlärning? Vi förklarar vad djupinlärning är för något och varför det är det bästa sättet att lära sig nya saker på.

Dolda handikapp

Vad är dolda handikapp? Vi förklarar vad man menar när man säger dolda handikapp och hur det relaterar till bilkörning.

Dragkrok

Vad är en dragkrok? Här hittar du en beskrivning för vad en dragkrok är för något, samt vilka syften den uppfyller och hur den kan se ut.

Dragläge

Vad innebär dragläge? Vi förklarar vad som menas med dragläge och erbjuder även en kort guide till hur du hittar dragläget.

Drivmedel

Vad innebär drivmedel? Här hittar du definitionen för vad ett drivmedel är i relation till fordon. Vi hjälper dig att förstå ord och termer!

Droger

Vad innebär droger? Vi förklarar definitionen av droger och hur de relaterar till trafik och bilkörning. Du bör aldrig köra bil påverkad av droger.

Dubbdäck

Vad innebär dubbdäck? Här hittar du en förklaring till vad dubbdäck är för något, vilka lagar och regler som gäller för de samt vilka tider de är tillåtna.

Dubbdäcksförbud

Vad innebär dubbdäcksförbud? Vi förklarar vad ett dubbdäcksförbud innebär, samt vid vilka situationer som ett förbud mot dubbdäck kan finnas.