Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Fordons bredd

Vad innebär fordons bredd? Vi förklarar vad som menas med fordons bredd, vilka regler som finns för hur breda fordon får vara samt den genomsnittliga bredden.

Fordons konstruktion

Vad innebär fordons konstruktion? Vi förklarar meningen bakom detta begrepp. Lär dig betydelserna av ord och termer med vår hjälp!

Fordons last

Vad innebär fordons last? Vi förklarar vad fordons last egentligen är, vilka regler som gäller för längd och tyngd av last och mycket mer!

Fordons längd

Vad är fordons längd? Här hittar du förklaringen bakom termen, vilka regler som gäller på svenska vägar och när du måste markera eventuell utskjutande last.

Fordons placering i mörker

Vad bör vara ett fordons placering i mörker? Vi förklarar vart du bör placera fordonet i mörker och går även igenom varför denna placering är bäst.

Fordons placering i stad

Vad innebär ett fordons placering i stad? Vi förklarar hur du bör placera fordonet på vägen vid stadskörning och går igenom den bakomliggande anledningen.

Fordons placering på landsväg

Vad är korrekt fordons placering på landsväg? Här hittar du information om hur du bör placera fordonet vid körning på landsväg och praktiska exempel.

Fordonsskatt

Vad innebär fordonsskatt? Här hittar du en beskrivning för vad fordonsskatten innebär och hur frekvent den ska betalas in.

Fordonståg

Vad är ett fordonståg? Vi förklarar definitionen av fordonståg och vilka regler som finns gällande dess maximala längd och vikt.

Fordonsverkstad

Vad är en fordonsverkstad? Här beskriver vi vad en fordonsverkstad är för något och allmän information om de olika fordonsverkstäder som finns.