Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Fossila bränslen

Vad är fossila bränslen? Här hittar du definitionen för fossila bränslen och hur de relaterar till trafiken. Vi förklarar ord och termer på enkla sätt!

Fotgängare

Vad är en fotgängare? Vi förklarar innebörden av ordet fotgängare och nämner exempel på vilka skyldigheter de har i trafiken.

Framhjulsdrift

Vad innebär framhjulsdrift? Vi förklarar innebörden och diskuterar även styrkvaliteten på framhjulsdrivna bilar i praktiken.

Framhjulssladd

Vad är framhjulssladd? Vi förklarar vad framhjulssladd är för något, hur det uppstår och hur du gör för att motverka en framhjulssladd.

Framruta

Vad är en framruta? Vi förklarar definitionen av en framruta och i vilka utföranden du kan stöta på de. Lär dig innebörden av ord och termer med oss!

Framstupa sidoläge

Vad innebär framstupa sidoläge? Vi förklarar vad denna position innebär, i vilka situationer den används och erbjuder även en steg-för-steg guide.

Fri bredd

Vad är fri bredd? Vi förklarar vad fri bredd innebär och vid vilka förhållanden som det kan vara svårt för möte mellan tung trafik samt personbilar.

Fri väg

Vad innebär fri väg? Lär dig mer om denna regel som ser till att bland anant utryckningsfordon anländer på plats snabbt.

Fria andningsvägar

Vad innebär fria andningsvägar? Vi delar med oss av innebörden för detta begrepp och exempel på när det är viktigt att ha det i åtanke.

Friktion

Vad är friktion? Vi förklarar definitionen av friktion och även hur det är en viktig aspekt av bilkörning och bilens manövrering.