Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Handledartillstånd

Vad är ett handledartillstånd? Vi förklarar vad som menas med ett handledartillstånd, vad som är viktigt att tänka på samt kraven för att bli en handledare.

Handlingsberedskap

Vad är handlingsberedskap? Lär dig mer om denna grundläggande del för alla bilförare och hur det minskar risken för trafikolyckor.

Hastighet

Vad innebär hastighet? Här hittar du definitionen av hastighet och exempel på uträkningar som används för just hastighet.

Hastighetsanpassning

Vad innebär hastighetsanpassning? Vi förklarar innebörden av hastighetsanpassning, vilka fördelar som det innebär och hur du anpassar hastigheten.

Hastighetsbestämmelse

Vad innebär hastighetsbestämmelse? Vi förklarar vad hastighetsbestämmelser betyder för dig som bilförare och vilka bestämmelser som finns.

Heldragen linje

Vad är en heldragen linje? Vi förklarar vad en heldragen linje innebär och vilka regler som gäller, samt vilka undantagsfall som finns.

Helförsäkring

Vad innebär helförsäkring? Vi förklarar vad som menas med helförsäkring, vilka komponenter den innehåller och vilka regler som gäller.

Helljus

Vad är helljus? Här hittar du beskrivningen av detta starka ljus framtill på bilen samt information om när det får och inte får användas.

Hjulinställning

Vad innebär hjulinställning? Lär dig mer om detta begrepp där fordonets upphängning justeras och vilka fördelar det innebär.

Hjälpstrålkastare

Vad är hjälpstrålkastare? Vi förklarar innebörden av hjälpstrålkastare och när de får användas. Lär dig definitionen av ord och termer med vår hjälp!