Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Avgaser

Vad innebär avgaser? Här hittar du information om vad avgaser är för något, hur de bildas, samt varför mängden avgaser har minskat.

Avgasrör

Vad är ett avgasrör för något? Lär dig vilken funktion ett avgasrör fyller, samt hur det är utformat och vilka komponenter det består av.

Avgassystem

Vad är ett avgassystem? Här hittar du definitionen av ett avgassystem, samt information om hur de fungerar i praktiken och varför de används.

Avställning

Vad innebär en avställning av ett fordon? Här hittar du svaret, samt information som hur du går tillväga för att göra en avställning.

Avstånd i sidled

Vad innebär avstånd i sidled? Vi går igenom vad som menas med avstånd i sidled och de olika scenarion där det kan vara viktigt att tänka på det.

Avståndsbedömning

Vad innebär en avståndsbedömning? Lär dig mer om den kritiska färdigheten för bilförare som används för att uppskatta avstånd till andra fordon.

Avsökning

Vad innebär en avsökning? Vi förklarar hur en avsökning kan se ut, vilken funktion de fyller i ditt körande och går igenom hur du gör en avsökning.

Axeltryck

Vad innebär axeltryck? Vi förklarar innebörden av ordet axeltryck och går igenom de fordonstyper där denna benämning är både vanlig och viktig.

B-körkort

Vad innebär ett B-körkort och vad får man köra med behörigheten? Vi delar med oss av vår erfarenhet och förklarar vad B-körkortet är för något.

Babyskydd

Vad är ett babyskydd för något? Lär dig vad ett babyskydd är, vilket syfte de fyller och i vilka situationer de används.