Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Kollektivkörfält

Vad innebär kollektivkörfält? Vi förklarar meningen med dessa körfält, vilka regler som gäller för de och vilka undantag som kan finnas.

Koloxid

Vad är koloxid? Vi förklarar vad koloxid är för något, vad som kännetecknar den och vilka risker den innebär för människor.

Koloxidförgiftning

Vad innebär koloxidförgiftning? Vi förklarar vad man menar med begreppet, vilka symtomen är och hur det inträffar i praktiken.

Kolväten

Vad är kolväten? Vi förklarar vad kolväten är för något, vilka effekter de har på människor och vilka arbetsgrupper som är extra utsatta.

Konstruktion

Vad innebär konstruktion? Här hittar du förklaringen till ordet och även hur det relaterar till bilar. Vi hjälper dig att lära dig innebörden av ord och termer.

Kontroll

Vad innebär kontroll? Vi förklarar de olika definitionerna av ordet kontroll i relation till trafik och bilar, samt vad de innebär.

Kontrollampor

Vad innebär kontrollampor? Vi förklarar vad kontrollamporna är till för och vad de olika färgerna på lamporna innebär i praktiken.

Kontrollbesiktning

Vad är en kontrollbesiktning? Vi förklarar innebörden av en kontrollbesiktning och allt som omringar det, samt vad som är bra att veta.

Kontrollmärke

Vad innebär ett kontrollmärke? Vi förklarar vad syftet var för detta system när det var i bruk och vad det innebar i praktiken.

Koppling

Vad är en koppling? Vi förklarar vilket syfte som kopplingen fyller, hur den fungerar i praktiken och vad som händer när du använder kopplingen.