Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Kopplingsanordning

Vad är en kopplingsanordning? Här hittar du en förklaring till vad en kopplingsanordning är för något samt tips för hur du minskar slitage och mer.

Kopplingspedal

Vad är en kopplingspedal? Vi förklarar vad en kopplingspedal är för något, vart den är belägen, hur den fungerar och mer.

Krockkudde

Vad är en krockkudde? Här hittar du en beskrivning för vad en krockkudden eller airbag är för något och hur de fungerar för att skydda förare och passagerare.

Krockvåld och människan

Vad innebär krockvåld och människan? Vi förklarar vad som menas med krockvåld och vilken påverkan det har på människor och hur denna risk kan minskas.

Krypkörning

Vad innebär krypkörning? Vi förklarar vad som menas med krypkörning och hur du går tillväga för att krypköra, samt vad som är bra att tänka på.

Kryssmärke

Vad innebär ett kryssmärke? Vi förklarar innebörden av kryssmärket, vad det används för och diskuterar även varför du som bilförare har väjningsplikt för tåg.

Kugghjulsprincip

Vad innebär kugghjulsprincip? Vi förklarar i vilka situationer som kugghjulsprincipen används och vad målet med denna princip är.

Kulkoppling

Vad är en kulkoppling för något? Vi förklarar vad en kulkoppling är för något, vilka utföranden de kommer i och vad som är viktigt att tänka på kring de.

Kultryck

Vad innebär kultryck? Här hittar du förklaringen till vad kultryck är för något, hur ett lågt och högt kultryck inträffar och hur de påverkar köregenskaperna.

Kunskap

Vad är kunskap? Vi förklarar definitionen av kunskap och ger ett praktiskt exempel på innebörden. Vi hjälper dig att lära dig meningen av ord och termer!