Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Lokaliseringsmärken

Vad innebär lokaliseringsmärken? Här hittar du en beskrivning för lokaliseringsmärken, vart du kan stöta på de och vad deras funktion är.

Luftföroreningar

Vad är luftföroreningar? Vi förklarar vad luftföroreningar är för något och vilka faktorer inom trafiken som bidrar till luftföroreningar.

Lufttryck

Vad innebär lufttryck? Vi förklarar vad man menar med lufttryck och vad som händer om du har för lågt, eller för högt lufttryck i däcken på bilen.

Lukt och smak

Vad innebär lukt och smak? Vi diskuterar dessa vardagliga sinnen och förklarar hur de kan vara en viktig aspekt av bilkörning.

Läkemedel

Vad innebär läkemedel? Vi förklarar definitionen av läkemedel och hur det relaterar till bilkörning samt vad som är viktigt att tänka på.

Lämna företräde

Vad innebär det att lämna företräde? Vi förklarar vad innebörden av detta är, samt i vilka situationer som du kan behöva lämna företräde.

Lätt buss

Vad är en lätt buss? Vi förklarar definitionen för en lätt buss och beskriver även skillnaden mellan den och en tung buss.

Lätt lastbil

Vad är en lätt lastbil? Vi förklarar vad som definierar en lätt lastbil och vilka behörigheter och regler som gäller för de.

Lätt motorcykel

Vad är en lätt motorcykel? Vi förklarar vad som definierar en lätt motorcykel samt vilka regler som gäller för dessa i praktiken.

Lätt släpvagn

Vad är en lätt släpvagn? Vi förklarar definitionen av en lätt släpvagn och vilka regler som gäller för dessa i praktiken.