Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Mobilkran

Vad är en mobilkran? Vi förklarar vad som definierar en mobilkran, vilken behörighet som krävs för att få framföra de och mer.

Mobiltelefon

Vad är en mobiltelefon? Vi förklarar definitionen för en mobiltelefon och även vilka regler som gäller för mobiltelefoner i trafiken.

Mobiltelefoni och risker

Vad innebär mobiltelefoni och risker? Vi förklarar vilka risker som mobiltelefoni vid bilkörning innebär, både vid samtal och SMS.

Modd

Vad är modd? Vi förklarar vad modd är för något och vilka risker det innebär för trafikanter. Vi lär dig betydelsen av ord och termer med vår ordbok!

Mognad

Vad innebär mognad? Vi förklarar definitionen av mognad och hur det relaterar till bilkörning med de tre faserna av mognad.

Moped

Vad är en moped? Vi förklarar vad en moped är för något per definition och förklarar vilka de två klasserna av moped är och dess skillnader.

Moped klass I

Vad är moped klass I? Är du nyfiken på vad moped klass I innebär och vilka krav som finns för att få körkort med denna behörighet? Här hittar du svaren!

Moped klass II

Vad är en moped klass II? Vi går igenom vad som definierar moped klass II och vilka regler som gäller för just dessa mopeder.

Mopedister

Vad är mopedister? Här hittar du en beskrivning för vad som definierar mopedister. Gör det enkelt att lära dig ord och termer med vår ordbok!

Moral

Vad innebär moral? Vi förklarar vad man menar med ordet moral. Gör det enkelt att förstå ord och termer med vår ordbok!