Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Oktan

Vad är oktan för något? Vi förklarar definitionen av oktan och vad det används till. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Oljetryck

Vad innebär oljetryck? Vi förklarar definitionen av oljetryck, vad det genomsnittliga trycket är och vilka faktorer som påverkar oljetrycket i en bil.

Olovlig körning

Vad är olovlig körning för något? Vi förklarar vad definitionen av olovlig körning är för något, samt hur straffskalan ser ut.

Olyckor

Vad innebär olyckor? Vi förklarar vad som menas med olyckor. Vi gör det enkelt att förstå trafikrelaterade ord och termer med vår ordbok!

Olycksstatistik

Vad innebär olycksstatistik? Vi förklarar vad olycksstatistik är för något, vem som samlar in och framställer den, samt vad den baseras på.

Omkörning

Vad innebär en omkörning? Vi förklarar definitionen av en omkörning och vad det betyder. Lär dig innebörden av ord och termer med vår ordbok!

Omledning

Vad innebär omledning? Vi förklarar vad en omledning är för något och under vilka situationer det kan vara nödvändigt med omledning.

Områdesmärke

Vad innebär ett områdesmärke? Vi förklarar vad områdesmärket är för något, vart du kan stöta på den och vilka regler som gäller.

Orienteringstavla

Vad är en orienteringstavla? Vi förklarar vad en orienteringstavla är för något, vart du kan stöta på den och vad dess funktion är i praktiken.

Oskyddade trafikanter

Vad är oskyddade trafikanter? Vi förklarar vad som klassas som oskyddade trafikanter. Lär dig innebörden av ord och termer med vår ordbok!