Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Personbil

Vad är en personbil? Vi förklarar vad definitionen för en personbil är. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Personbil klass II

Vad är en personbil klass II? Vi förklarar vad som definierar en personbil klass II samt vilka regler och behörigheter som gäller.

Personlig utbildningsplan

Vad är en personlig utbildningsplan? Vi förklarar vad som menas med personlig utbildningsplan och i vilka situationer det kan vara extra fördelaktigt.

Pisksnärtskada

Vad är en pisksnärtskada? Vi förklarar vad en pisksnärtskada är för något och hur du bäst går tillväga för att förhindra att drabbas av de.

Placering

Vad innebär placering? Vi förklarar vad som menas med placering och erbjuder ett praktiskt exempel på korrekt placering.

Planerad körning

Vad innebär planerad körning? Vi förklarar definitionen av planerad körning och erbjuder ett praktiskt exempel på hur det kan se ut när du planerar din körning.

Plankorsning

Vad är en plankorsning? Vi förklarar innebörden av en plankorsning och i vilka situationer det är troligt att du stöter på de.

Plankorsningsskärm

Vad är en plankorsningsskärm? Vi förklarar vad en plankorsningsskärm för något och i vilka utföranden du kan stöta på de.

Polismans tecken

Vad innebär polismans tecken? Vi förklarar vad polismans tecken är för något, var du kan stöta på de och hur viktiga de är att följa.

Prestationsförmåga

Vad är prestationsförmåga? Vi förklarar vad som menas med prestationsförmåga och ger ett praktiskt exempel på hur stress kan påverka prestationsförmågan.