Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Bashastighet

Vad menar man med bashastighet? Lär dig om de bashastigheter som gäller i olika områden och vad det innebär för dig som bilförare.

Bedömning av körprov

Vad innebär bedömning av körprov? Vi går igenom innebörden av bedömning av körprov samt vilka områden som bedöms vid körprovet.

Begravningsfölje

Vad är ett begravningsfölje? Här hittar du definitionen för begravningsfölje och även vilka trafikregler osm gäller kring de.

Begränsad fordonshöjd

Vad innebär begränsad fordonshöjd? Här går vi igenom vad som menas med begränsad fordonshöjd, och vilka begränsningar som finns på svenska vägar.

Belysningskrav

Vad menar man med belysningskrav? Här hittar du definitionen av belysningskrav och en förklaring till vilka krav som finns på plats.

Bensin

Vad är bensin för något? Lär dig definitionen av bensin, dess beståndsdelar och egenskaper, samt vad det används för idag.

Besiktning

Vad innebär en besiktning? Här hittar du en beskrivning för vad en besiktning är för något samt kort information för hur en besiktning går till.

Beteende

Vad menar man med beteende? Här hittar du förklaringen till vad beteende betyder, samt exempel på gott beteende i trafiken.

Bevakad cykelpassage

Vad innebär bevakade cykelpassage? Lär dig definitionen av bevakade cykelpassage och var du kan tänkas stöta på de i trafiken.

Bevakad järnvägsövergång

Vad är en bevakad järnvägsövergång? Här hittar du svaret samt tips på vad som är viktigt att tänka på i samband med att du använder en bevakad järnvägsövergång.