Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Reversibelt körfält

Vad innebär reversibelt körfält? Vi förklarar vad ett reversibelt körfält är för något och hur de markeras med hjälp av vägmarkeringar.

Riksmärke

Vad är ett riksmärke? Vi förklarar vad ett riksmärke är för något och i vilka situationer du kan stöta på de. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Ringtryck

Vad innebär ringtryck? Här hittar du en beskrivning för definitionen av ringtryck och hur du får reda på vad korrekt ringtryck för din bil är.

Riskmedvetenhet

Vad innebär riskmedvetenhet? Här hittar du definitionen av riskmedvetenhet och även hur det relaterar till bilkörning och uppkörningen.

Riskutbildning del 1

Vad innebär riskutbildning del 1? Vi förklarar vilka komponenter som riskettan består av och vad målet med denna teoretiska utbildning är.

Riskutbildning del 2

Vad innebär riskutbildning del 2? Vi förklarar vilka moment som riskutbildning del 2 består av och vad målet med denna obligatoriska utbildning är.

Rörelseenergi

Vad innebär rörelseenergi? Vi förklarar definitionen för rörelseenergi och hur det relaterar till bilar och dess bromssträcka.

Rörelsehindrade

Vad innebär rörelsehindrade? Vi förklarar vad man menar med rörelsehindrade och hur dessa personer kan använda handikapparkering för en smidigare vardag.

Rörlig blick

Vad innebär rörlig blick? Vi förklarar vad man menar med rörlig blick och i vilka moment det är särskilt viktigt att ha denna färdighet.

Samarbete

Vad innebär samarbete? Lär dig om definitionen av samarbete, vi delar även med oss av ett praktiskt exempel för när samarbete är viktigt i trafiken.