Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Sparsam körning

Vad innebär sparsam körning? Vi förklarar vad sparsam körning är för något och erbjuder praktiska exempel på hur det kan se ut i praktiken.

Spolarvätska

Vad är spolarvätska? Här hittar du beskrivningen för vad spolarvätska är för något, vilket syfte de har och hur du kan kontrollera den.

Spärrområde

Vad innebär spärrområde? Vi förklarar vad spärrområde är för något och beskriver hur detta vägmärke kan se ut i praktiken.

Spärrtid

Vad innebär spärrtid? Vi förklarar vad som menas med spärrtid och går även igenom hur lång en sådan kan vara och vilka faktorer som påverkar spärrtiden.

Spårvagn

Vad är en spårvagn? Vi beskriver vad som definierar en spårvagn och vilket syfte de fyller. Lär dig innebörden av ord och termer med vår ordbok!

Spårvagnshållplats

Vad är en spårvaganshållplats? Här hittar du beskrivingen för vad en spårvagnshållplats är för något och vilka trafikregler som gäller där.

Stabilt sidoläge

Vad innebär stabilt sidoläge? Vi förklarar vad stabilt sidoläge är för något och erbjuder en steg-för-steg guide för hur du går tillväga.

Stannande

Vad innebär stannande? Vi förklarar definitionen av stannande och i vilka situationer detta skiljer sig från en parkering.

Stannandeförbud

Vad är ett stannandeförbud? Vi förklarar vad som gäller vid ett stannandeförbud och hur det skiljer sig från ett parkeringsförbud.

Starta och stanna

Vad innebär det att starta och stanna? Vi förklarar vad det betyder att starta och stanna och går även igenom varför detta enkla moment kan vara viktigt.