Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Startkablar

Vad är startkablar? Vi förklarar vad startkablar är för något, vilket syfte de fyller och erbjuder även en guide i hur du använder de.

Stenskott

Vad är ett stenskott? Vi förklarar vad ett stenskott är för något och vad som kan hända om du inte åtgärdar det i god tid.

Stigningsfält

Vad är ett stigningsfält? Här hittar du beskrivningen för vad ett stigningsfält är för något och vad det innebär i praktiken.

Stol

Vad är en stol? Vi förklarar vad en bilstol är för något och varför det är viktigt att de är korrekt inställda för den person som använder de.

Stopp

Vad innebär stopp? Vi förklarar vad som definierar ett stopp, hur det skiljer sig från en parkering och vilka regler som finns för stopp i trafiken.

Stopplikt

Vad innebär stopplikt? Vi förklarar vad stopplikten innebär och vilka regler som finns för de, samt vad syftet med de är.

Stopplinje

Vad är en stopplinje? Vi förklarar vad en stopplinje är för något, vilket syfte den fyller och vad du ska göra om det saknas en stopplinje.

Stoppljus

Vad är ett stoppljus? Vi förklarar vad som menas med ett stoppljus, hur det fungerar i praktiken och vilket syfte det fyller.

Stoppsträcka

Vad är en stoppsträcka? Vi förklarar vad stoppsträckan är för något och erbjuder formeln för hur du räknar ut stoppsträckan vid en given hastighet.

Stora svängen

Vad innebär stora svängen? Vi förklarar vad denna trafikregel för cyklister och mopedister innebär i praktiken för andra trafikanter.