Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Svängningsutrymme

Vad innebär svängningsutrymme? Vi förklarar vad som menas med svängningsutrymme och hur det kan se ut i praktiken för olika fordon.

Svängradie

Vad är en svängradie? Vi förklarar vad man menar med svängradie och varför det är viktigt att korrekt kunna uppskatta den.

Symboler

Vad innebär symboler? Här hittar du förklaringen för vad symboler innebär, var du kan stöta på de i trafiken och vad de betyder i praktiken.

Syn

Vad är syn? Vi förklarar vilken roll synen fyller vid bilkörning och förklarar varför det är viktigt att göra regelbundna synundersökningar.

Synfält

Vad innebär synfält? Vi förklarar vad som menas med ordet synfält och hur människans synfält är uppbyggt av direktseende och periferiseende.

Synintyg

Vad är ett synintyg? Här hittar du information om vad ett synintyg är för något, hur du får det och hur lång tid en synundersökning tar.

Synnedsättning

Vad är en synnedsättning? Vi förklarar vad som definierar en synnedsättning och hur man kan drabbas av en synnedsättning.

Synskadade

Vad är synskadade? Vi förklarar vad som menas med synskadade personer och vilka definitioner som finns på plats för dessa enligt WHO.

Syntest

Vad är ett syntest? Vi förklarar vad som menas med ett syntest, vad som händer under syntestet och hur lång tid det tar.

Synvillor

Vad är synvillor? Vi förklarar vad synvillor är för något, vart det är vanligst att råka ut för de och ger exempel på vad det kan innebära i praktiken.