Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Bevakat övergångsställe

Vad är ett bevakat övergångsställe? Vi förklarar definitionen och erbjuder flera nyttiga tips för dig att tänka på kring bevakade övergångsställen.

Bil

Vad är en bil? Vi förklarar vad en bil är per definition samt vad man vanligtvis menar med ordet. Lär dig meningen av alla ord med vår hjälp!

Bilbarnstol

Vad är en bilbarnstol? Lär dig om de olika typerna av bilbarnstolar som finns tillgängliga, och i vilka åldrar de ska användas.

Bilbälte

Vad är ett bilbälte? Här hittar du definitionen av ett bilbälte, vilka regler som gäller samt hur ett bilbälte ska sitta i förhållande till kroppen.

Bilinspektör

Vad är en bilinspektör? Vi förklarar definitionen av ordet bilinspektör och i vilka situationer du kan stöta på de, samt vilka rättigheter de har.

Bilkö

Vad är en bilkö? Lär dig vad som definierar ordet bilkö samt i vilka situationer och under vilka förhållanden de kan uppstå.

Bilpool

Vad innebär ordet bilpool? Vi förklarar meningen bakom detta moderna uttryck och förklarar fördelen med att använda sig av en bilpool.

Bilskatt

Vad är en bilskatt? Lär dig innebörden av ordet bilskatt samt få en snabb överblick för hur skattebeloppet beräknas av Transportstyrelsen.

Bilstorlek

Vad innebär bilstorlek? Lär dig definitionen av ordet samt få måtten för den genomsnittliga personbilen, tänk på att storleken varierar beroende på modell.

Biobränslen

Vad är biobränslen? Vi förklarar innebörden av detta moderna och miljövänliga drivmedel samt fördelarna som det erbjuder.