Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Säkerhetsavstånd

Vad är ett säkerhetsavstånd för något? Vi lär dig vad säkerhetsavstånd innebär och varför det är viktigt att hålla tillräckligt stort avstånd.

Säkerhetskontroll

Vad är en säkerhetskontroll? Vi förklarar vad en säkerhetskontroll är för något, samt ger exempel på vad en invändig och utvändig säkerhetskontroll innehåller.

Säkring

Vad är en säkring? Vi förklarar vad säkringar är för något, varför de används och hur du kan kontrollera bilens säkringar.

Särskilt låg hastighet

Vad innebär särskilt låg hastighet? Vi förklarar vad man menar med särskilt låg hastighet och i vilka situationer det gäller.

Tabellorienteringstavla

Vad är en tabellorienteringstavla? Vi förklarar vad detta vägmärke innebär, vad som är bra att tänka på och vilka färdrikningar som gäller.

Tabellvägvisare

Vad är en tabellvägvisare? Vi förklarar vad detta vägmärke innebär, var du kan stöta på det och vilket syfte det fyller.

Takräcke

Vad är ett takräcke? Vi förklarar vad ett tackräcke är för något, vilket syfte de fyller och i vilka utföranden de finns.

Taxi

Vad är en taxi? Vi förklarar vad en taxi är för något och vilka regler som gäller för taxiförare, samt hur du skaffar taxiförarlegitimation.

Taxiförarlegitimation

Vad är en taxiförarlegitimation? Vi förklarar vad en taxiförarlegitimation är för något, vilka regler som gäller för den och vad mer ett sådant låter dig köra.

Tecken

Vad innebär tecken? Vi förklarar vad polismans tecken betyder, vilka personer som räknas som polisman i detta syfte och vad dessa tecken innebär.