Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Terrängsläp

Vad är ett terrängsläp? Vi förklarar vad som definierar terrängsläp, vilka regler som gäller för de och vilka undantag som finns för dessa.

Terrängtrafikant

Vad är en terrängtrafikant? Vi förklarar vad en terrängtrafikant är för något och vilka skyldigheter de har när de framför fordon i terräng.

Terrängvagn

Vad är en terrängvagn? Här hittar du en beskrivning för vad en terrängvagn är för något och vilka regler som gäller för både lätt och tung terrängvagn.

Tidsangivelse

Vad innebär tidsangivelse? Vi förklarar vad en tidsangivelse är för något, var du kan stöta på de samt vad dess olika utformningar betyder.

Tidsvinst

Vad innebär tidsvinst? Vi förklarar vad som menas med tidsvinst och erbjuder även tabeller där du kan jämföra tidsvinst med en ökad bromssträcka.

Tillräckligt låg hastighet

Vad innebär tillräckligt låg hastighet? Vi förklarar vad som menas med tillräckligt låg hastighet och listar de situationer där detta är ett krav.

Tilläggstavla för dolda handikapp

Vad innebär tilläggstavla för dolda handikapp? Vi förklarar vad som menas med tilläggstavla för dolda handikapp och hur de kan se ut.

Tilläggstavlor

Vad innebär tilläggstavlor? Vi förklarar vad tilläggstavlor är för något, vilken funktion de fyller och var du kan stöta på de.

Tillämpning

Vad är tillämpning? Vi förklarar vad definitionen av tillämpning är och hur ordet kan användas i praktiken. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Tjänstevikt

Vad innebär tjänstevikt? Vi förklarar definitionen av tjänstevikt och vilka olika saker som räknas med som tjänstevikt i praktiken.