Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Trafiksyn

Vad är trafiksyn? Vi förklarar vad begreppet trafiksyn innebär och vilka aspekter av synen som är särskilt viktiga vid bilkörning.

Trafikvakt

Vad är en trafikvakt? Vi förklarar vad en trafikvakt är för något och vad deras arbetsuppgifter är. Vi lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Trafikövningsplats

Vad är en trafikövningsplats? Vi förklarar vad en trafikövningsplats är för något och vilket syfte de fyller i praktiken.

Traktor

Vad är en traktor? Vi förklarar vad som definierar en traktor, vilka olika undergrupper som finns och de olika behörigheter som krävs för dessa.

Traktorkort

Vad är ett traktorkort? Vi förklarar vad ett traktorkort är för något, vad du får köra med ett sådant och vilka krav som finns för att ta det.

Traktortåg

Vad är ett traktortåg? VI förklarar vad som menas med ett traktortåg. Lär dig meningen av trafikrelaterade ord och termer med vår ordbok!

Trehjulig motorcykel

Vad är en trehjulig motorcykel? Vi förklarar vad en trehjulig motorcykel är för något och vilka olika behörigheter som krävs beroende på dess motoreffekt.

Tresekundersregeln

Vad innebär tresekundersregeln? Vi förklarar vad tresekundersregeln är för något och hur du tillämpar den i praktiken för riskminskning.

Trippelaxel

Vad innebär trippelaxel? Här hittar du definitionen av en trippelaxel samt vad trippelaxeltryck innebär. Lär dig ord och termer med vår ordbok!

Trippelaxeltryck

Vad innebär trippelaxeltryck? Vi förklarar vad som menas med trippelaxeltryck och går även igenom vad trippelaxel innebär.