Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Varningsblinkers

Vad är varningsblinkers? Lär dig vad varningsblinkers innebär, i vilka sammanhang som de får användas, och när de inte får användas.

Varningslinje

Vad är en varningslinje? Vi förklarar innebörden av en varningslinje, vart du kan stöta på den och vilka olika användningsområden den har.

Varningsmärken

Vad är varningsmärken? Vi förklarar vad varningsmärken är för något, hur de är utformade i sverige och vilket syfte de fyller.

Varningstriangel

Vad är en varningstriangel? Vi förklarar vad en varningstriangel är för något, vad de används för och hur du använder de på korrekt sätt.

Varseblivning

Vad innebär varseblivning? Vi förklarar detta uttryck för grundläggande mänsklig psykologi. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Varsellyktor

Vad är varsellyktor? Lär dig vad varsellyktor är för något, vad de används till och vilka regler som gäller när du använder dig av de.

Vattenplaning

Vad innebär vattenplaning? Vi förklarar vad en vattenplaning är för något samt hur du bör agera i det fall att du råkar ut för en vattenplaning.

Viktfördelning

Vad innebär viktfördelning? Lär dig vad viktfördelning är för något, varför jämn viktfördelning är viktigt för både bil och eventuellt släp.

Viltfara

Vad är viltfara? Vi förklarar vad man menar med viltfara och listar även under vilka månader viltfaran är som störst i Sverige.

Viltolycka

Vad innebär viltolycka. Vi förklarar vad en viltolycka är för något och vilka månader på året som de är vanligast i Sverige.