Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Blinkers

Vad är blinkers? Här hittar du en beskrivning för vad som menas med blinkers, samt hur de används av bilförare i praktiken.

Blixtlåsprincipen

Vad innebär blixtlåsprincipen? Lär dig definitionen av denna vardagliga princip som används i trafiken runt om i världen varje dag.

Blockeringsregeln

Vad innebär blockeringsregeln? Här hittar du förklaringen till blockeringsregeln som ämnar att minska risker och behålla ett flyt i trafiken.

Blyfri bensin

Vad innebär blyfri bensin? Lär dig innebörden av blyfri bensin, vilka regler som finns kring detta i sverige och vilka fördelar det har.

Bländning

Vad innebär bländning? Här hittar du förklaringen till vad som orsakar bländning för trafikanter och vilka olika typer av bländningar det finns.

Boggi

Vad är en boggi? Lär dig om detta begrepp som är vanligt att stöta på i samband med tyngre fordon såsom bussar och lastbilar.

Boggitryck

Vad innebär boggitryck? Vi förklarar vad boggitryck är för något och vad det innebär i praktiken för förare som använder sig av boggi.

Bogsering

Vad innebär bogsering? Vi förklarar ordet bogsering och går igenom vilka regler som gäller både för bilen som bogserar och bilen som blir bogserad.

Bom

Vad är en bom? Vi går igenom vad en bom egentligen är för något, samt vilket syfte den uppfyller i praktiken för dig som bilförare.

Bonus

Vad är en bonus? Vi förklarar hur miljöbonusen såg ut och vad den innebar under tiden som den var aktiv, miljöbonusen upphörde 8 november 2022.