Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Växelspak

Vad är en växelspak? Vi förklarar vad en växelspak är för något och vilken funktion den fyller. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Växthuseffekt

Vad är växthuseffekt? Vi förklarar vad växthuseffekten är för något och vad som orsakar den, samt hur den relaterar till vägtrafiken.

Watt

Vad innebär watt? Vi förklarar vad watt är för något och hur den används för att beskriva effekten på motorer i olika fordon.

Whiplash

Vad är whiplash för något? Lär dig om vad whiplash innebär, vad som orsakar det, symtomen och när du behöver uppsöka vård.

Ytinlärning

Vad är ytinlärning för något? Om du pluggar inför teoriprovet så har du kanske stött på order ytinlärning. Här hittar du definitionen och förklaringar.

Ägarbyte

Vad innebär ett ägarbyte? Här kan du lära dig allt om vad ett ägarbyte innebär, samt hur du gör för att genomföra ett ägarbyte.

Äldre förare

Vad innebär ordet äldre förare? Lär dig vad som klassas som en äldre förare, och vad de egentligen gör i trafiken som utmärker de.

Äldre personer

Vad innebär ordet äldre personer? Lär dig om vad som menas med termen och hur personer i olika åldrar kan kategoriseras.

Älg

Vad är en älg för något? Lär dig om vad definitionen av en älg är, hur stora de kan bli och vilka risker de innebär för trafikanter.

Ändamålsplats

Vad innebär en ändamålsplats? Lär dig allt om vad en ändamålsplats är och vilka olika syften dessa platser kan fylla i praktiken.