Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Åliggande vid trafikolycka

Vad innebär åliggande vid trafikolycka? Här hittar du en beskrivning av dina skyldigheter ifall du är iblandad i en trafikolycka.

Återkallelse

Vad innebär en återkallelse av körkortet? Vi går igenom olika anledningar till en återkallelse, samt vad som händer efter själva återkallelsen.

Återvändsgata

Vad innebär en återvändsgata? Lär dig vad som utmärker en återvändsgata, vad det innebär för dig som bilförare och hur de fungerar i praktiken.

Öga

Vad är ett öga? Vi förklarar definitionen av ett öga och även hur vi använder våra ögon i trafiken för att tolka vår närmiljö.

Ögonkontakt

Vad innebär ögonkontakt? Vi förklarar vad man menar med ögonkontakt och hur detta används som en del av kommunikationen mellan människor.

Övergångsställe

Vad är ett övergångsställe? Vi förklarar vad ett övergångsställe är, hur de ser ut och skillnaden mellan bevakade och obevakade övergångsställen.

Överinlärning

Vad innebär överinlärning? Vi förklarar vad överinlärning är för något och i vilka moment det är viktigt med just överinlärning.

Överstyrning

Vad innebär överstyrning? Vi förklarar vad överstyrning är för något, vilka bilar som vanligtvis drabbas samt faktorer som kan orsaka överstyrning.

Övningar

Vad innebär övningar? Vi förklarar definitionen av övningar samt hur det relaterar till bilkörning genom bland annat övningskörning.

Övningskörning

Vad innebär övningskörning? Vi förklarar vad övningskörning är för något, olika övningskörningsskyltar samt kraven för att få övningsköra.