Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Bromspedal

Vad är en bromspedal? Här hittar du definitionen av en bromspedal, hur bromspedalen används för att sänka hastigheten samt vilka säkerhetsfunktioner som finns.

Bromsservo

Vad är bromsservo? Vi förklarar vad bromsservo är för något och hur det fungerar i praktiken, du får även nyttiga tips för hur du kontrollerar bromsservon.

Bromssträcka

Vad är en bromssträcka? Här hittar du beskrivningen för vad den innebär, samt enkla räkneexempel för hur du beräknar bromssträckan.

Bromsvätska

Vad är bromsvätska? Vi förklarar vad bromsvätska är för något, vilket syfte det används för och även vad det vanligtvis består av.

Bruttovikt

Vad innebär bruttovikt? Vi förklarar innebörden av bruttovikt i relation till fordon eller last. Lär dig definitionen av ord med vår hjälp!

Bränsle

Vad innebär bränsle? Vi förklarar innebörden av bränsle, samt går igenom vilka de vanligaste formerna av bränsle för bilar är och hur de uppstår.

Bränsleceller

Vad innebär bränsleceller? Lär dig vad som menas med bränsleceller och hur de kan användas för att driva framtidens miljövänliga fordon.

Bränsleförbrukning

Vad innebär bränsleförbrukning? Lär dig definitionen av detta vardagliga begrepp och vilka mått som vi använder för detta i sverige.

Buller

Vad innebär buller? Här hittar du definitionen av buller, samt en kort förklaring för under vilka förhållanden buller kan uppstå i samband med trafik.

Buss

Vad är en buss? Vi förklarar vad som definierar en buss, samt hur bussar delas in i olika kategorier baserat på sin totala vikt.