Faktabanken

Faktabanken

Vi har samlat alla våra faktaartiklar om körkort och trafikregler på ett och samma ställe.

Vad är ett skyltljus?

Njut av körupplevelsen med en välbelyst registreringsskylt. Skyltljus eller skyltlyktor tänds automatiskt när bilen startas.

På vilka veckodagar sker det flest dödsolyckor i trafiken?

Få reda på trafiksäkerhetstrenderna. Vi delar med oss av statistiken om vilka veckodagar som det inträffar flest, samt minst olyckor på.

Vad är ett bilbälte?

Förstå vikten av bilbälten vid körning. Vi erbjuder information om olika typer av bilbälten, användning och säkerhetstips för att minimera riskerna vid olyckor.

Vanliga orsaker till understyrning?

Lär dig om vanliga orsaker till understyrning för bil, inklusive slitna däck och framtung belastning. Vi förklarar de bakomliggande anledningarna.

Vad menas med körriktningsvisare?

Lär dig använda körriktningsvisare effektivt när du ska lämna vägkanten, svänga eller byta körfält. Förstå även vikten av varningsblinkers vid olyckor.

Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?

Undvik trafikolyckor i mörker med vår hjälp. Vår utbildningsplattform erbjuder bästa tipsen och verktygen för att få ditt körkort i Sverige.

Vad menas med defensiv körning?

Lär dig defensiv körning med vår hjälp: visa hänsyn i trafiken, hantera oberäknelighet och minimera risker. Nyckeln ligger i planering och trygghet.

Vad är blockeringsregeln?

Lär dig om blockeringsregeln med oss. Undvik onödigt stillastående i korsningar och vid utfarter för att säkert ta ditt körkort.

Påverkas man utav buller från trafiken?

Lär dig hur buller och vibrationer från trafik kan påverka din hälsa. Vi förklarar kopplingen mellan störande trafikbuller och huvudvärk.

Vad innebär periferiseende?

Förstå skillnaden mellan centralseende och periferiseende. Centralseendet hjälper oss se skarpt, medan periferiseendet, bidrar till att upptäcka objekt.