Faktabanken

Faktabanken

Vi har samlat alla våra faktaartiklar om körkort och trafikregler på ett och samma ställe.

Får man stanna på en busshållplats?

Få tips för att stanna vid busshållplatser utan att störa bussar. Lär dig reglerna för att säkert släppa av och plocka upp passagerare med vår hjälp.

Vad är maximilast?

Få tydlig information om maxlast eller maximilast - den största vikten ett fordon får bära enligt registreringsbeviset, exklusive förarens vikt.

Vad innebär ett körförbud?

Få reda på vad körförbud innebär - från missad bilbesiktning till defekter. Guiden förklarar processen och hur du agerar för att lösa problemet med din bil.

Får man köra om färdbromsen är sönder?

Vi lär dig betydelsen av fungerande färdbromsar, riskerna med att köra en skadad bil och rätt åtgärder vid bilproblem. Bli en säkrare förare idag medvår hjälp.

Ingår förare och maxvikten i totalvikten?

Lär dig om totalviktens betydelse för körkortstagande. Förstå regler kring last, viktgränser och fordonets beteende på vägen.

Vad ingår i en trafikförsäkring?

Lär dig om fordonsägarens lagkrav på trafikförsäkring med Teoricentralen. Täcker person- och egendomsskador men inte ditt fordon.

Vad är en singelolycka?

Utforska faktorer bakom singelolyckor. Körtrötthet, alkohol och hög fart är gemensamma skäl. Hälften av dödsfallen har alkohol som bidragande faktor.

Vad gäller i ett tätbebyggt område?

Få insikt om trafiksäkerhet i tätbebyggda områden. Lär dig om bashastigheten, hänsyn till fotgängare och cyklister, samt säkerhet runt skolor.

Hur många frågor finns det på teoriprovet?

Förbered dig för teoriprovet - en av de två obligatoriska proven för att få ditt körkort. Testet omfattar 70 frågor på Trafikverket med en tid på 50 minuter.

Måste jag betala fordonsskatt?

Fordonsskatt - en nödvändig avgift för bilkörning baserat på bilens storlek, miljöpåverkan och bränsletyp. Förstå dess struktur och periodiska betalning.